بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

13 تیر 1387
داستان خاک

افسانه ملمداس

افسانه ملمداس

اجرا  توسط گروه هنر نو هرمز  / تهران اردیبهشت ۱۳۸۷

احمد کارگران/ محمد سایبانی / محمد بانوج/ ابراهیم پشتکوهی / عبدالحسین رضوانی / بهرنگ عباسپور /ایمان و احسان رضایی/ حسن بردال /حبیب بهادری

در همین باره : سیاورشن آخرین یادداشت ها

تماس با من