بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

21 تیر 1387
سفره رنگ

عصر پنجشنبه  بیستم تیرماه

نقاشی برای کودکان

نیم دایره / بندرعباس

مادر یکی از بچه ها پرسید این برنامه به چه مناسبتی برگزلر شده گفنم چند شب پیش یکی از دوستام خواست اونو به شام دعوت کنم پرسیدم به چه مناسبتی گفت به مناسبت گرسنگی . چه مناسبتی از این مهمتر که بچه ها نیاز دارن روح گرسنه شان را پای سفره تجربه خلق چیزهای تازه بنشانند.

  آخرین یادداشت ها

تماس با من