بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

23 تیر 1387
گرسنگی زیر سفر

گرسنگی زیر سفر

یک اثر مفهومی از احمد کارگران

اثر حاضر با حضور و مشارکت مردم در پارک کیش بندرعباس ( نیم دایره ) عصر روز جمعه 21 تیرماه اجراء شد . این اثر در ادامه آثار محیطی اجراء شده در یکسال گذشته است که قصد دارد هنر را به سوی مردم برده ، دیدگاه ها و نظرات آنان را در رودر رویی با یک چیدمان هنری بسنجد ، از سویی واکنش افراد در مواجهه با اثر بنا به موقعیت های اجتماعی آنان را ثبت نماید . در اجرای این اثر از بینندگان خواسته شد تا نظرات یا سئوالات خود را در شعاع بیرونی چیدمان بنویسند . هر چند یک اثر مفهمومی ( کانسپت ) می تواند دارای مفهومی مشخص و صریح باشد یا ازسویی واجد تاویل های متفاوت ، اما آنچه در واکنش ها و نوشتارهای ثبت شده بدست آمد نشان از همسویی اکثریت نظرات در موضع اقتصادی و معیشتی حال حاضر بود بعد آنکه با وجود چنین همسویی میل به بروز و یا اعتراض به این موقعیت به شدت در نوعی تردید و ناگفتگی مانده بود . احمد کارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس  : عبدالحسین رضوانی

محمد سایبانی / محمد بانوج / احمدکارگران

 

در این باره :  سیاورشن     /    گامرون   /       شیر و خط

 

 

 عکس : عبدالحسین رضوانی


 آخرین یادداشت ها

تماس با من