X
تبلیغات
زولا

بازدیدکنندگان : 224453

بایگانی

دسته بندی

6 آبان 1387
سومین جشنواره هنرهای تجسمی هرمزگان

 

بیانیه هیئت داوران

به نام آنکه چشم را آفرید تا ببینیم وعقل را آفرید تا بهتر ازدیدن ببینیم

 

در هنر هیچ رهیافت وهیچ امری مطلق نیست آنچنان که در تاریخ بشریت پا به پای آن در تاریخ هنر هیچ نگرشی نیست که دچار تکامل  تحول و حتی دگرگونی ای عمیق نشده باشد به همین ترتیب و بر همین اساس نیز مکاتب هنری یکی پس از دیگری شکل یافته اند و به تدریج تاریخ مصرف هر یک در زمانی خاص به پایان رسیده است .

با این حال انقضای تاریخ مصرف هر نگرشی هرگز به مفهوم نقص آثار هنری ارزشمند متاثر ازآن شیوه نگرش نبوده است .

در نهایت ارزش گذاری براثر هنری از دل زیر ساخت های فکری و معیارهای هنری همان زمان و فضایی بر خاسته اند که اثردر آن خلق شده است به عنوان مثال یک اثر کوبیسمی هرگز با معیارهای رئالیستی سنجیده نمی شود ویا عکس آن  ، انتظار رئالیستی از یک اثر ساخت گرای کوبیسمی نمی رود این گونه است که از ورای گذر زمان هنوز به وفور آثاری ماندگار از هنرمندان اعصار مختلف به جای مانده اند که هر یک براساس معیارهای زمان خویش مورد نقد وسنجش قرار گرفته اند.

به طور قطع رویکردی تحلیلی و نقادانه به هر اثر هنری بسی سهل تر از به قضاوت نشستن آن و ارائه حکم قطعی و کلی در مورد آن است.

هیئت داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی استان هرمزگان با درنظر گرفتن همین رویکرد تحلیلی و نقادانه و با توجه به گروه سنی و میزان تجارب شرکت کنندکان در روند خلق و تولید آثار هنری آراء خود رابه شرح زیر بیان می دارد :

در زیر مجموعه گرافیک شامل تصویر سازی ،طراحی نشانه و پوستر

هیئت داوران متشکل از آقایان امیر غفارزاده ،حسن بردال،و مرتضی محلاتی بر اساس معیارهای :

<!--[if !supportLists]-->1-        <!--[endif]-->وفا داری تصویر به روایت

<!--[if !supportLists]-->2-        <!--[endif]-->دیدگاه خلاق و نوآورانه

<!--[if !supportLists]-->3-        <!--[endif]-->مهارت در تکنیک

جوائز خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

-رشته تصویر سازی

- برگزیده سوم : به خاطر انتخاب زوایای دید متفاوت در پرداخت موضوع جایزه سوم به سرکار خانم " مهسا قاسمی زاده " تقدیم می گردد.

- جایزه دوم: به خاطر نگاه متفاوت در ضمن وفاداری به روایت تصویری به سرکار خانم "نهال جمشیدپور"

- جایزه اول :برای روایت تصویری مناسب و پرداختن به نکات ظریف درحین اجرای کار به سرکار خانم "مهری لشکری "

در ضمن هئیت داوران از سرکار خانم "ماریا قاسمی زاده" تقدیر به عمل می آورد

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->در بخش نشانه :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->جایزه سوم : به خاطر بر خورد خلاقانه به نحوه اجراء به سرکار خانم " مریم هوشمند اصطهباناتی "

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->جایزه دوم : به خاطر بهره گیری مناسب از التقاط فضاهای متفاوت با تفکیکهای گوناگون به سرکارخانم "اعظم سالاری "

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->جایزه نخست: برای به کارگیری مناسب فضای مثبت و منفی و بهره گیری بجا از نقوش تزئینی وسایر اجزا در خدمت موضوع به سرکار خانم "شیما ولی پور"

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->در این بخش هئیت داوران از سرکار خانم معصومه امانی کار تقدیر به عمل می آورد

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->بخش پوستر

 

هیئت داوران در این بخش به دلیل عدم ارائه اثری کامل که بتوان با عنوان دقیق پوستر از آن یاد کرد هیچ یک از آثار را به عنوان اثر برگزیده انتخاب ننمود وتنها سه اثر از خانم ها"صدیقه مرادی "  "سمیرا دست پاک " و آقای "خلیل مویدی "مورد تقدیر قرارگرفته است

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->در بخش نقاشی و طراحی هیئت داوران متشکل از خانم ها لاله فلاحتی،هاله لادن ،فرح امینی

با در نظر گرفتن معیارهای

<!--[if !supportLists]-->1-        <!--[endif]-->خلاقیت و نوآوری

<!--[if !supportLists]-->2-        <!--[endif]-->شناخت عناصر بصری و نحوه ساماندهی آن عناصر در کادر

<!--[if !supportLists]-->3-        <!--[endif]-->مهارت در تکنیک

<!--[if !supportLists]-->4-        <!--[endif]-->نگاه و بیان شخصی

<!--[if !supportLists]-->5-        <!--[endif]-->روند آغاز و انسجام اثر

 جوائز خود را به شرح زیر اعلام می دارد

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->بخش طراحی :

جایزه اول : به خاطر درک صحیح از طراحی به عنوان بیانی مستقل ، ساده نمودن فرمها ،استفاده صحیح از متن کاغذ به عنوان بخشی از اثر و بکار گیری مبانی شخصی در اجرای خطوط به آقای "احسان میر حسینی "

جایزه دوم : برای برخورد کلاسیک ، ترکیب بندی محکم ،خطوط سیال و کنترل شده استفاده از سایه روشن های مناسب و همچنین پر کاری و تلاش بسیار به خانم"نسرین ابوذری "

جایزه سوم : به خاطر بیان مستقل به عنوان یک اثر تجسمی و خطوط قاطع و محکم همچنین خلاقیت در ترکیب بندی به آقای "مصطفی شهبازی "

در ضمن از خانم "شیرین آقایی " به خاطر روند کاری مناسب شهود و تکامل در ضمن انجام مراحل طراحی تقدیر به عمل می آید

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->بخش نقاشی :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->جایزه سوم : به خاطر ایجاد اثر خلاق ،استفاده از بافت و فرمهای انتزاعی قانع کننده همچنین اتقال حسی شعر گونه به مخاطب به سر کار خانم "گلنار رفیعی بندری "

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->جایزه دوم : به خاطر تسلط به تکنیک رنگ روغن ، ترکیب و بکارگیری مناسب رنگها و تمرکز و ارتباط تنگاتنگ میان ذهن به سر کار خانم "مرضیه دادی زاده "

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->جایزه اول :به خاطر برخورد اگاهانه با سوژه ، آنا لیز و ترکیب بندی محکم و اعمال روند صحیح در شروع و اتمام کار به سرکار خانم "غزاله فاضل"

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->هیئت داوران به خاطر برخورد ساده ، سالم و روان با موضوع و انتقال حس سادگی با استفاده از فرمهای خلاصه شده همچنین نور پردازی بجا از سر کار خانم "مریم عسگری " تقدیر به عمل می آورد.

 

 

 

عکس ها: عبدالحسین رضوانی آخرین یادداشت ها

تماس با من