X
تبلیغات
زولا

بازدیدکنندگان : 224453

بایگانی

دسته بندی

1 آذر 1387
نقاشی بزرگترین فرش خاکی جهان

 

ساخت بزرگترین فرش خاکی جهان در جزیره هرمزبه ابعاد 1200متر مربع بصورت  می گیرد.تا کنون بیش از 70نوع طیف خاک رنگی در جزیره هرمز توسط هنرمندان هنر نو هرمزگان کشف گردیده است نقاشی بزرگترین فرش خاکی جهان بمدت 20روز کار مداوم صورت می گیرد که بیش از 60نفر از هنر مندان بومی کار نقاشی آن را به انجام می رسانند.این فرش بزرگ در تاریخ 19 آذر ماه همزمان با عید سعید قربان رونمایی می شود.علاقه مندان وعموم مردم می توانند در جزیره هرمز شاهد آن باشند.


مدیر هنری : لاله فلاحتی

مدیر اجرایی : احمد کارگران

مدیرپشتیبانی و هماهنگی : محمد بانوج

اعضای کمیته اجرایی : هادی بانوج ُ امین تیماس ُ محمد ایرندگانی ُ  نبی تیماس ُ پیمان بخشی ُ و ...

اعضای کمیته  طراحی : امیر غفارزاده/ احسان میرحسینی / امیر مسلم زاده / آمنه رئیسی ۹۲ / فرانه جلالی

 مسئول تحقیقات و پژوهش طرح : ابوذر نوروزی نژاد

 آخرین یادداشت ها

تماس با من