X
تبلیغات
زولا

بازدیدکنندگان : 224453

بایگانی

دسته بندی

21 خرداد 1388
لطایف الطوایف

در مجلس چنگیز خان گفتنند که صیادی زنبوری را آموخته که کلنگ صید می کند. چنگیز به احضار صیاد و زنبورش فرمان داد. چون حاضر شد کلنگی آوردند و پیش چنگیز سر دادند . کلنگ به جانب هوا پرواز کرد. صیاد یک بند نی از جیب خود بر آورد و زنبوری از سوراخ نی بیرون کرد و از پی کلنگ سر داد .  

زنبور به سرعت هرچه تمام تر از پی کلنگ پرواز کرد و خود را به وی رسانید و به زخم نیش هر دو چشمش را کور کرد . کلنگ از هوا در افتاد . حاضران متعجب شدند و بر صیاد آفرین گفتند . 

چنگیز بفرمود تا زنبور را کشتند و دست صیاد را بریدند. حاضران از آن سیاست متعجب گشتند. چه ظاهرا محل تربیت و عنایت بود. 

چنگیز گفت:خردی که بر بزرگی استیلا آرد ٬ سزای او کشتن است و کسی که خردان را بر بزرگان دلیر کند و دست ایشان را قوی سازد٬ سزای او دست بریدن است.  

  

                                     مولانا فخر الدین علی صفی

                            لطایف الطوایف  (( باب سوم ٬ فصل هشتم٬صفحه هشتاد و نه))

 

 

پی نوشت : لک لک را هنوز در بندر باستانی لافت کلنگ یا کولینگ می نامند 

               :  ......    آخرین یادداشت ها

تماس با من