بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

25 خرداد 1388
فال حافظ در خرداد ۸۸

دلم گرفته بود تو مایه های دلم گرفته است و به ایوان می روم و.... 

یکی از راه کار های ایرانیان در چنین مواقعی(( دل تنگی )) متوصل شدن به فال حافظ است  

  

 بر سر آنم که گر ز دست بر آید 

دست به کاری زنم که غصه سر آید 

منظر دل نیست جای صحبت اضداد 

دیو چو بیرون رود فرشته در آید 

صحبت حکام ظلمت شب یلداست 

نور ز خورشید خواه بو که بر آید 

بر در ارباب بی مروت دنیا 

چند نشینی که خواجه کی به در آید 

ترک گدایی مکن که گنج بیابی 

از نظر رهرویی که در گذر آید  

صالح طالح متاع خویش نمودند 

تا که قبول افتد و که در نظر آید  

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر 

باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید 

غفلت حافظ در این سرا چه عجب نیست 

هر که به می خانه رفت بی خبر آید آخرین یادداشت ها

تماس با من