بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

22 خرداد 1390
تئاتر تی تووک تیر ماه ۹۰


زمان اجرای نمایش های

تئاتر تی تووک

بندرعباس تیر ماه ۱۳۹۰

فرهنگسرای طوبی

ساعت ۸ شب

(( تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث ))

{{ راه یافته به فستیوال آوینیون فرانسه 2011 ، اثر برگزیده بخش تجربه های نو جشنواره بین المللی تئاتر فجر۱۳۸۸ ، شرکت کننده در بخش بین الملل جشنواره بین المللی تئاتر فجر}}

(( حقیقه العشق فی برهوت معرفت ))

{{ اثر برگزیده جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو ۱۳۸۶ }}

زمان اجرا

نام نمایش

یک شنبه 5 تیر ماه

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

دو شنبه 6 تیر ماه

حقیقه العشق فی برهوت معرفت

سه شنبه 7 تیر ماه

تعطیل

چهار شنبه 8 تیر ماه

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

پنجشنبه 9 تیر ماه

حقیقه العشق فی برهوت معرفت

جمعه 10 تیر ماه

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

شنبه 11 تیر ماه

حقیقه العشق فی برهوت معرفت

یک شنبه 12 تیر ماه

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

دو شنبه 13 تیر ماه

حقیقه العشق فی برهوت معرفت

سه شنبه 14 تیر ماه

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

چهارشنبه 15 تیر ماه

حقیقه العشق فی برهوت معرفت

پنجشنبه 16 تیر ماه

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

جمعه 17 تیر ماه

حقیقه العشق فی برهوت معرفت

 

  آخرین یادداشت ها

تماس با من