بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

3 مرداد 1390
بی مسکن و مهر

تحمل آدمی برای آن است که درد بیشتر بشود

وقتی که درد آن قدر بیشتر بشود که نشود بیشتر بشود مردمان جنوب عکسشان می گیرد.

گزارش تصویری خانه خرابی حاشیه نشینان بندر

در فتوبلاگ عبدالحسین رضوانی

 آخرین یادداشت ها

تماس با من