بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

5 مهر 1390
عدالت خواهان را اخراج نکنید

فریاد دادخواهی کارگران کشتیرانی جنوب دراعتصاب سوم؛

عدالت خواهان را اخراج نکنید!

حدود ساعت 8 صبح (دوشنبه چهارم مهرماه) بیش از 70 نفر از کارگران شرکتی زیرمجموعه کشتیرانی جنوب خط ایران در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران این مجموعه و سوء استفاده های مالی انجام شده در یکی از شرکت های فعال در بندر شهید رجایی، دست به اعتصاب زدند. اعتصابی که این بار در مقابل عمارت استانداری صورت گرفت.

برای دیدن گزارش کامل این اعتصاب در هرمزگان نیوز اینجا کلیک کنید آخرین یادداشت ها

تماس با من