X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بازدیدکنندگان : 224795

بایگانی

دسته بندی

25 اسفند 1390
نهنگی هم بر آرد سر از این دریای طوفانی ؟

چه دانستم که این سودا مرازین سان کند مجنون

 

                         دلـــــم را دوزخــی ســـازد دو چشمــم را کند جیحون

 

چه دانستم کــه سیلابی مــــرا ناگــــــــاه برباید

 

                         چـــــو کشتـــی ام درانــــدازد میـــان قــُــــلزم پرخون

 

زند مــوجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد

 

                         کــــــه هــــر تختـه فـــروریـزد ز گردشهای گوناگون

 

نهنــگی هــم برآرد سـر خورد آن آب دریـا را

 

                         چنـــــان دریــای بیپایـــــان شــــود بیآب چون هامون

 

شکــافد نیز آن هـــامون نـــهنگ بحرفرسا را

 

                         کشـــد در قعـــر ناگــــــاهان به دست قهر چون قارون

 

چو این تبدیلها آمــد نه هامون ماند و نه دریا

 

                        چه دانم من دگرچون شد که چون غرق است دربیچون

 

چه دانمهای بسیـار است لیـــکن من نمیدانـم

 

                         کـــه خـوردم از دهــــان بــندی در آن دریا کـفی افیون


1 2 3 >>


 آخرین یادداشت ها

تماس با من