بازدیدکنندگان : 224591

بایگانی

دسته بندی

7 دی 1390
چهار لیکو برای آذر که تمام شد
تخم گذاشته در کاسه سرم

ماهی مرکب

*

کوچک شده دیگر این روح

درست اندازه تنم

*

هنوز توی جوراب خیس من است

دریا

*

از شن شکر می کشد

برگ چغندر
 آخرین یادداشت ها

تماس با من